Banner 1

Noticias

Nov 26, 2019
Bases X edició 100x100

2019

Bases de la X  edició dels premis 100x100 Fundació:


X EDICIÓ PREMIS 100 X 100 FUNDACIÓ
La Fundació Esportiva Dénia és una entitat sense ànim de lucre que té com a principal finalitat, la difusió, promoció i foment d’activitats esportives, culturals i socials, i el seu àmbit d'actuació principal és la comarca de la Marina Alta. Durant els anys d'activitats les ajudes i programes han estat diversos en els camps esportiu, cultural i social.
El projecte que vos presentem ara, va dirigit a les àrees abans esmentades, establint una beca o ajuda a projectes, activitats o estudis, en cadascuna d'elles. La dotació serà de 3.500 per àrea de premi. Enguany hi ha un premi sobre medi ambient amb la col·laboració de la Fundació Fundem de 1.500e entre els dos primers, 1.000€ i 500€ respectivament.

En la Fundació volem fer d'este projecte, un projecte participatiu, dirigit a persones, entitats o empreses de la Marina Alta. El repte consisteix en aconseguir 100 donacions de 100 euros. La quantitat final es repartirà entre els projectes guanyadors, i seran les persones que han fet la donació les que elegiran amb el seu vot els projectes que rebran el premi en la gala on es presentaran els 9 projectes finalistes.
Per a la difusió i recepció de projectes i assessorament comptem amb la col•laboració de l’ Institut d'Estudis Comarcals de la Marina Alta  junt a la Fundació Esportiva Dénia.

Els tres treballs finalistes de cada àrea seran defensats per les persones o entitats que l'hagen presentat, en un acte que es celebrarà en data a determinar i en el que els donants votaran i elegiran els projectes guanyadors.
BASES
Primera.- La Fundació Esportiva Dénia crea una línia d’ajudes econòmiques dirigida a premiar els esforços d'entitats i persones per a millorar la qualitat de vida dels ciutadans en els camps de la cultura, l'esport, el medi ambient i l'acció social en l'àmbit territorial de la Marina Alta.
Segona.- La dotació serà de 10.500 €, 3.500 € per cada àrea de premi, cultural, social i esportiu.
El projecte guanyador rebrà un premi de 2000 €, s'entregarà el 50% en rebre el premi i el 50% en acabar el treball. El segon projecte en més puntuació rebrà un premi de 1000 € i un premi de 500€ al tercer.
Tercera.- De tots els treballa presentats es seleccionaran tres per cada àrea. Els premis seran atorgats en funció del resultat de la votació emesa pels donants en la gala final, prèvia presentació dels finalistes per cada àrea. Les persones que han fet donacions podran, en el cas de no assistir, delegar el seu vot en els patrons de la Fundació.

Quarta.- Podran optar a les Ajudes, les persones físiques, tots els clubs, entitats esportives, amateurs o professionals, associacions culturals, fundacions, ONG's i associacions de caire social, mediambiental o humanitari legalment constituïts de la Marina Alta, que ho precisen i sol•liciten formalment. Cada entitat o persona sols podrà presentar un treball, projecte o activitat.
Quinta.- Els treballs seran presentats  en suport digital, per e-mail a This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. i també a: Fundació Esportiva Dénia, carrer la Mar 32, Dénia 03700.
La data límit de presentació serà el 16 de desembre de 2019.

Castellano
BASES
Primera : La Fundació Denia crea una línea de ayudas económicas dirigida a premiar los esfuerzos de entidades y personas para la mejora de la calidad de vida de los ciudadanos en los campos de la cultura, el deporte y la acción social en el ámbito territorial de la Marina Alta.
Segunda: La dotación será de 10.500 euros, y una suma de 3.500 € para los premios de cada área, cultural, social y deportivo y medioambiental.
El proyecto más votado de cada área recibirá un premio de 2000 € que se entregará el 50% a la recepción del premio y el 50% restante al acabar el trabajo. El segundo proyecto más votado recibirá un premio de 1000 € y el tercero un premio de 500€.
Tercera: De todos los trabajos presentados se seleccionarán tres de cada área. Los premios serán otorgados en función del resultado de la votación emitida por los donantes, previa presentación del proyecto por los finalistas y por área. Las personas que hayan realizado donaciones podrán en todo caso no asistir a la votación y delegar su voto en los patronos de la Fundación.
Cuarta : Podrán optar por las ayudas las personas físicas y todos los clubes, entidades deportivas , amateurs o profesionales, asociaciones culturales, fundaciones ONG,s, asociaciones de base social o humanitaria legalmente constituidas de la Marina Alta que lo precisen i soliciten formalmente. Cada entidad o persona solo podrá presentar un trabajo, proyecto o actividad.
Quinta: Los trabajos serán presentados a las diferentes sedes en las entidades receptoras y de asesoramiento, en soporte digital y papel impreso, por correo electrónico a This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .
Las propuestas presentadas en papel, pen drive o dvd se dirigirán a: Fundació Denia, Carrer la Mar 32. Denia 03700.
La fecha límite de presentación será el 16 de diciembre  de 2019.

Contactar

  • C/ La Mar nº 32 - 03700 - Dénia

Formulario

Redes sociales